Tiếng Việt
Hotline:
0916108833
Địa chỉ:
164 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Tìm kiếm:
Tìm kiếm
Miễn phí thiết kế nếu nếu thi công

Thiết kế shop kính mắt, đồng hồ

LimberNow- Thiết kế thi công shop kính mắt, thiêt kế thi công nội thất đồng hồ
Mẫu cửa hàng đồng hồ thời trang 55m2- Giá nội thất 64 triệu

Mẫu cửa hàng đồng hồ thời trang 55m2- Giá nội thất 64 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Khánh Hòa
Diện tích 55 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 64,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Khánh Hòa
Diện tích 55 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 64,000,000 đ
Nội thất cửa hàng kính mắt thời trang 50m2- Giá nội thất 68 triệu

Nội thất cửa hàng kính mắt thời trang 50m2- Giá nội thất 68 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 50 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 68,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 50 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 68,000,000 đ
Làm cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 30m2- Giá nội thất chỉ với 56 triệu

Làm cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 30m2- Giá nội thất chỉ với 56 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 56,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 56,000,000 đ
Thiết kế thi công cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 55 m2- Giá nội thất 70 triệu

Thiết kế thi công cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 55 m2- Giá nội thất 70 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Đà Nẵng
Diện tích 55 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 70,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Đà Nẵng
Diện tích 55 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 70,000,000 đ
Thiết kế thi công cửa hàng đồng hồ diện tích 20m2- Giá nội thất 48 triêu

Thiết kế thi công cửa hàng đồng hồ diện tích 20m2- Giá nội thất 48 triêu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 48,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 48,000,000 đ
Cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 30m2- Giá trọn gói nội thất 45 triệu

Cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 30m2- Giá trọn gói nội thất 45 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 45,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 45,000,000 đ
Shop kính mắt thời trang sang trọng 80m2- Trọn gói nội trieuejchir với 120 triệu

Shop kính mắt thời trang sang trọng 80m2- Trọn gói nội trieuejchir với 120 triệu

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 80 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 120,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 80 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 120,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang 72m2- Giá trọn gói nội thất 87 triệu

Thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang 72m2- Giá trọn gói nội thất 87 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 72 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 87,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 72 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 87,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang 50m2- Giá nội thất 73 triệu

Thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang 50m2- Giá nội thất 73 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 75 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 73,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 75 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 73,000,000 đ
Cửa hàng đồng hồ thời trang diệhafng32535m2- Giá nội thất 53 triệu

Cửa hàng đồng hồ thời trang diệhafng32535m2- Giá nội thất 53 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 35 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 53,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 35 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 53,000,000 đ
Thiết kế và thi công cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 38m2- Giá nội thất 61 triệu

Thiết kế và thi công cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 38m2- Giá nội thất 61 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 38 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 61,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 38 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 61,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng kính mắt đồng hồ phụ kiện cao cấp diện tích 40m2- Giá nội thất chỉ với 63 triệu

Thiết kế cửa hàng kính mắt đồng hồ phụ kiện cao cấp diện tích 40m2- Giá nội thất chỉ với 63 triệu

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 40 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 63,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 40 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 63,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng đồng hồ nam nữ 35m2- Giá nội thất chỉ với 54 triệu

Thiết kế cửa hàng đồng hồ nam nữ 35m2- Giá nội thất chỉ với 54 triệu

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 35 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 54,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 35 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 54,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 105m2- Giá nội thất chỉ với 85 triệu

Thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 105m2- Giá nội thất chỉ với 85 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 105 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 85,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 105 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 85,000,000 đ
Mẫu cửa hàng kính mắt đẹp diện tích 65m2- Giá trọn gói 72 triệu

Mẫu cửa hàng kính mắt đẹp diện tích 65m2- Giá trọn gói 72 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 65 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 72,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 65 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 72,000,000 đ
Mẫu thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 45m2- Giá nội thất chi với 65 triệu

Mẫu thiết kế cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 45m2- Giá nội thất chi với 65 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 65,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 65,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng đồng hồ kính mắt thời trang 67m2- Trọn gói nội thất chỉ với 70 triệu

Thiết kế cửa hàng đồng hồ kính mắt thời trang 67m2- Trọn gói nội thất chỉ với 70 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 67 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 70,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 67 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 70,000,000 đ
Hình ảnh cửa hàng mắt kính thời trang 47m2- Giá nội thất 62 triệu

Hình ảnh cửa hàng mắt kính thời trang 47m2- Giá nội thất 62 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 47 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 62,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 47 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 62,000,000 đ
Hình ảnh cửa hàng kính mắt thời trang hiện đại diện tích 30m2- Giá nôi thất 55 triệu

Hình ảnh cửa hàng kính mắt thời trang hiện đại diện tích 30m2- Giá nôi thất 55 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 55,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 55,000,000 đ
Thiết kế thi công cửa hàng mắt kính thời trang 65m2- Giá  nội thất 77 triệu

Thiết kế thi công cửa hàng mắt kính thời trang 65m2- Giá nội thất 77 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 65 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 77,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 65 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 77,000,000 đ
Thiết kế và thi công cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 37m2- Giá 50 triệu

Thiết kế và thi công cửa hàng kính mắt thời trang diện tích 37m2- Giá 50 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Đà Nẵng
Diện tích 37 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 50,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Đà Nẵng
Diện tích 37 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 50,000,000 đ
Thiết kế thi công showroom đồng hồ kính mắt và túi xách diện tích 150m2- Giá nội thất 180 triệu

Thiết kế thi công showroom đồng hồ kính mắt và túi xách diện tích 150m2- Giá nội thất 180 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 180 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 180,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 180 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 180,000,000 đ
Hình ảnh cửa hàng mắt kính thời trang hiện đại diện tích 55m2- Giá 86 triệu

Hình ảnh cửa hàng mắt kính thời trang hiện đại diện tích 55m2- Giá 86 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 86,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 86,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng đồng hồ kính mắt thời trang 45m2- Giá nội thất 60 triệu

Thiết kế cửa hàng đồng hồ kính mắt thời trang 45m2- Giá nội thất 60 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 60,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 60,000,000 đ
Hình ảnh cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 57m2- Giá nội thất 45 triệu

Hình ảnh cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 57m2- Giá nội thất 45 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 45,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 45,000,000 đ
Mẫu cửa hàng kính mắt diện tích 25m2- 37 triệu

Mẫu cửa hàng kính mắt diện tích 25m2- 37 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 25 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 37,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng kính
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 37,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 40m2- Giá 58 triệu

Thiết kế cửa hàng đồng hồ thời trang diện tích 40m2- Giá 58 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 40 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 58,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 40 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 58,000,000 đ
Mẫu cửa hàng đồng hồ, kính mắt trang sức 45m2- Giá nội thất 70 triệu

Mẫu cửa hàng đồng hồ, kính mắt trang sức 45m2- Giá nội thất 70 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 45 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 70,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 45 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 70,000,000 đ
Thiêt kế thi công cửa hàng đồng hồ hiện đại, sang trọng diện tích hơn 20m2- Giá chỉ với 35 triệu

Thiêt kế thi công cửa hàng đồng hồ hiện đại, sang trọng diện tích hơn 20m2- Giá chỉ với 35 triệu

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 35,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 35,000,000 đ
Mẫu thiêt kế và thi công cửa hàng  kính mắt thời trang, đồng hồ diện tích 50m2

Mẫu thiêt kế và thi công cửa hàng kính mắt thời trang, đồng hồ diện tích 50m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 75,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 75,000,000 đ
Thiết kế cửa hàng đồng hồ thời trang 20m2- Giá nội thất 45 triệu

Thiết kế cửa hàng đồng hồ thời trang 20m2- Giá nội thất 45 triệu

Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 45,000,000 đ
Lĩnh vực Cửa hàng đồng hồ
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 45,000,000 đ

Thiết Kế Shop - Cửa Hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Dự án bàn giao

Ý kiến khách hàng

Thiết kế shop

Trả góp