Tiếng Việt
Hotline:
1900-58-88-65
Địa chỉ:
164 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Tìm kiếm:
Tìm kiếm
Thiết kế salon tóc 65m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 86.280.000đ

Thiết kế salon tóc 65m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 86.280.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Nam Định
Diện tích 65 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 86,280,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Nam Định
Diện tích 65 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 86,280,000 đ
Thiết kế salon tóc 50m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 66.775.000đ

Thiết kế salon tóc 50m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 66.775.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hưng Yên
Diện tích 50 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 66,775,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hưng Yên
Diện tích 50 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 66,775,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 48.097.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 48.097.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 48,097,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 48,097,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 40.550.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 40.550.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 30 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 40,550,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 40,550,000 đ
Thiết kế salon tóc 45m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 76.010.000đ

Thiết kế salon tóc 45m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 76.010.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 45 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 76,010,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 45 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 76,010,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 63.240.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 63.240.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 63,240,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 63,240,000 đ
Thiết kế salon tóc 40m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 63.630.000đ

Thiết kế salon tóc 40m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 63.630.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Quảng Ninh
Diện tích 40 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 63,630,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Quảng Ninh
Diện tích 40 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 63,630,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 49.230.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 49.230.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 49,230,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 49,230,000 đ
Thiết kế salon tóc 40m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 49.210.000đ

Thiết kế salon tóc 40m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 49.210.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 49,210,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 49,210,000 đ
Thiết kế salon tóc 35m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 29.820.000đ

Thiết kế salon tóc 35m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 29.820.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 35 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 29,820,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 35 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 29,820,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 45.260.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 45.260.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Bình
Diện tích 30 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 45,260,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Bình
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 45,260,000 đ
Thiết kế salon tóc 22m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 36.180.000đ

Thiết kế salon tóc 22m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 36.180.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 22 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 36,180,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 22 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 36,180,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 53450000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 53450000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Vĩnh Phúc
Diện tích 30 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 53,450,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Vĩnh Phúc
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 53,450,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 56.050.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 56.050.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 56,050,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 56,050,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 37.370.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 37.370.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 37,370,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 37,370,000 đ

Thiết Kế Shop - Cửa Hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Dự án bàn giao

Ý kiến khách hàng

Thiết kế shop

Trả góp

Báo giá theo mẫu