Tiếng Việt
Hotline:
0916108833
Địa chỉ:
164 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Tìm kiếm:
Tìm kiếm
Thiết kế salon tóc 24m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 64.488.000đ

Thiết kế salon tóc 24m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 64.488.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 24 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 64,488,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 24 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 64,488,000 đ
Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 53.228.000đ

Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 53.228.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hải Dương
Diện tích 15 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 53,228,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hải Dương
Diện tích 15 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 53,228,000 đ
Thiết kế salon tóc 21m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 64.586.000đ

Thiết kế salon tóc 21m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 64.586.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 21 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 64,586,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 21 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 64,586,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 63.286.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 63.286.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 63,286,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 63,286,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 72.706.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 72.706.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hòa Bình
Diện tích 30 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 72,706,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hòa Bình
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 72,706,000 đ
Thiết kế salon tóc 21m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 65.830.000đ

Thiết kế salon tóc 21m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 65.830.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 21 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 65,830,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 21 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 65,830,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 66.480.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 66.480.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Giang
Diện tích 25 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 66,480,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Giang
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 66,480,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 79.330.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 79.330.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 79,330,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 79,330,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 75.050.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 75.050.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 75,050,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 75,050,000 đ
Thiết kế salon tóc 32m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 92.634.000đ

Thiết kế salon tóc 32m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 92.634.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hưng Yên
Diện tích 32 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 92,634,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hưng Yên
Diện tích 32 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 92,634,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 67.750.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 67.750.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nam
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 67,750,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nam
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 67,750,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 54.510.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 54.510.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 54,510,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 54,510,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 47.390.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 47.390.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 47,390,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 47,390,000 đ
Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 45.554.000đ

Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 45.554.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 45,554,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 45,554,000 đ
Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 41.670.000đ

Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 41.670.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Ninh Bình
Diện tích 20 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 41,670,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Ninh Bình
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 41,670,000 đ
Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 39.180.000đ

Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 39.180.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 39,180,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 39,180,000 đ
Thiết kế salon tóc 21m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 49.280.000đ

Thiết kế salon tóc 21m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 49.280.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Phú Thọ
Diện tích 21 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 49,280,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Phú Thọ
Diện tích 21 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 49,280,000 đ
Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 41.234.000đ

Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 41.234.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hưng Yên
Diện tích 20 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 41,234,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hưng Yên
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 41,234,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 85.950.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 85.950.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Nguyên
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 85,950,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Nguyên
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 85,950,000 đ
Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 28.430.000đ

Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 28.430.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 15 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 28,430,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thanh Hóa
Diện tích 15 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 28,430,000 đ
Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 50.480.000đ

Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 50.480.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 15 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 50,480,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 15 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 50,480,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 71.900.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 71.900.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bình Dương
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 71,900,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bình Dương
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 71,900,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 85.020.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 85.020.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Điện Biên
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 85,020,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Điện Biên
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 85,020,000 đ
Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 36.836.000đ

Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 36.836.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Giang
Diện tích 20 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 36,836,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Giang
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 36,836,000 đ
Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 43.452.000đ

Thiết kế salon tóc 15m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 43.452.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 15 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 43,452,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 15 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 43,452,000 đ
Thiết kế salon tóc 32m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 76.122.000đ

Thiết kế salon tóc 32m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 76.122.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 32 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 76,122,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 32 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 76,122,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 61.700.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 61.700.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Tĩnh
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 61,700,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Tĩnh
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 61,700,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 58.556.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 58.556.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Giang
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 58,556,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Bắc Giang
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 58,556,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 30.320.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 30.320.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Bình
Diện tích 30 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 30,320,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Bình
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 30,320,000 đ
Thiết kế salon tóc 35m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 69.988.000đ

Thiết kế salon tóc 35m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 69.988.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nam
Diện tích 35 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 69,988,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nam
Diện tích 35 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 69,988,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 69.270.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 69.270.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 69,270,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 69,270,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 46.300.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 46.300.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 46,300,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 46,300,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 48.160.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 48.160.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Vĩnh Phúc
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 48,160,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Vĩnh Phúc
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 48,160,000 đ
Thiết kế salon tóc 24m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 43.930.000đ

Thiết kế salon tóc 24m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 43.930.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Bình
Diện tích 24 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 43,930,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Thái Bình
Diện tích 24 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 43,930,000 đ
Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 41.782.000đ

Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 41.782.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Quảng Ninh
Diện tích 20 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 41,782,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Quảng Ninh
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 41,782,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 40.508.000đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 40.508.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 40,508,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 40,508,000 đ
Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 70.310.000đ

Thiết kế salon tóc 30m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 70.310.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Sơn La
Diện tích 30 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 70,310,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Sơn La
Diện tích 30 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 70,310,000 đ
Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 48.642.500đ

Thiết kế salon tóc 25m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 48.642.500đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Vĩnh Phúc
Diện tích 25 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 48,642,500 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Vĩnh Phúc
Diện tích 25 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 48,642,500 đ
Thiết kế salon tóc 24m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 54.410.000đ

Thiết kế salon tóc 24m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 54.410.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 24 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 54,410,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 24 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 54,410,000 đ
Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 43.682.000đ

Thiết kế salon tóc 20m2 giá rẻ và thi công trọn gói với giá chỉ từ 43.682.000đ

Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 43,682,000 đ
Lĩnh vực Spa - làm đẹp
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 43,682,000 đ
 Trang:    1  2 

Thiết Kế Shop - Cửa Hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Dự án bàn giao

Ý kiến khách hàng

Thiết kế shop

Trả góp