Tiếng Việt
Hotline:
1900-58-88-65
Địa chỉ:
164 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Tìm kiếm:
Tìm kiếm
Miễn phí thiết kế nếu nếu thi công

Thiết kế quán trà sữa, Cafe, fast food

Noithatshop chuyên Thiết kế và thi công quán trà sữa, thiết kế thi công cửa hàng Cafe, thi công nội thất nhà hàng, thi công quầy bán fast food ; thiet ke quán trà sữa, nội thất quán trà sữa; xây quán cà phê từ nhà tiền chế
Thiết kế, thi công quá cafe, trà sữa - Caro Coffee

Thiết kế, thi công quá cafe, trà sữa - Caro Coffee

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Trà Vinh
Diện tích 275 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Trà Vinh
Diện tích 275 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán Caffe The Sum

Thiết kế thi công quán Caffe The Sum

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quá trà sữa TocoToco - Cầu Giấy HN

Thiết kế thi công quá trà sữa TocoToco - Cầu Giấy HN

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế, thi công quán Long Coffee -tại quận 1

Thiết kế, thi công quán Long Coffee -tại quận 1

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 88 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 88 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán Caffe XingCha

Thiết kế thi công quán Caffe XingCha

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 112 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 112 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế. thi công Coffee The Market Place

Thiết kế. thi công Coffee The Market Place

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán Hân Coffee

Thiết kế thi công quán Hân Coffee

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán Jiboo Coffee

Thiết kế thi công quán Jiboo Coffee

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiêt kế thi công quán cafe Yen Thuy

Thiêt kế thi công quán cafe Yen Thuy

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Caffe, Trà sữa CT7

Không gian quán Caffe, Trà sữa CT7

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán cafe CT6

Không gian quán cafe CT6

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán cafe Relax

Thiết kế thi công quán cafe Relax

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 180 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 180 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công gian hàng trà sữa Dingtea trong trung tâm thương mại

Thiết kế thi công gian hàng trà sữa Dingtea trong trung tâm thương mại

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán Tea & Caffe - Lin House

Thiết kế thi công quán Tea & Caffe - Lin House

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Caffe LEAF

Không gian quán Caffe LEAF

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Cafe, Trà sữa, Không gian thư giãn - RELAX

Không gian quán Cafe, Trà sữa, Không gian thư giãn - RELAX

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Cafe - Trà sữa CT5

Không gian quán Cafe - Trà sữa CT5

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán cafe, trà sữa CT4

Không gian quán cafe, trà sữa CT4

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Cafe Xanh CT3

Không gian quán Cafe Xanh CT3

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Cafe, Trà sữa CT2

Không gian quán Cafe, Trà sữa CT2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán cafe Phố

Thiết kế thi công quán cafe Phố

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán cafe Nắng Sài Gòn - tại Cầu Giấy

Thiết kế thi công quán cafe Nắng Sài Gòn - tại Cầu Giấy

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế thi công quán cafe theo phong cách tiền chế tại Đà Nẵng

Thiết kế thi công quán cafe theo phong cách tiền chế tại Đà Nẵng

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán trà sữa Royall Tea Móng cái

Không gian quán trà sữa Royall Tea Móng cái

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán cafe, trà sữa CT2 - LB KG 02

Không gian quán cafe, trà sữa CT2 - LB KG 02

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán cafe, trà sữa CT1

Không gian quán cafe, trà sữa CT1

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán cafe Út Hân Sài Gòn

Không gian quán cafe Út Hân Sài Gòn

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Cafe Thu Trang

Không gian quán Cafe Thu Trang

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Cafe Double.N - LB KG 01

Không gian quán Cafe Double.N - LB KG 01

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Không gian quán Cafe Love Story

Không gian quán Cafe Love Story

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 0 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế và thi công quán cà phê Isa books coffee - Diện tích 100m2

Thiết kế và thi công quán cà phê Isa books coffee - Diện tích 100m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Dương
Diện tích 100 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Dương
Diện tích 100 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế, thi công nội thất quán cà phê Relax Coffee- Diện tích 400m2

Thiết kế, thi công nội thất quán cà phê Relax Coffee- Diện tích 400m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 400 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 400 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 0 đ
Thiết kế, thi công công trình  HELEN COFFEE – TEA HOUSE- Diện tích  180m2

Thiết kế, thi công công trình HELEN COFFEE – TEA HOUSE- Diện tích 180m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích 180 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích 180 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 0 đ
Thiết kế và thi công nội thất quán cà phê Vintage diện tích 160m2- Đông Anh

Thiết kế và thi công nội thất quán cà phê Vintage diện tích 160m2- Đông Anh

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 160 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 160 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế, thi công nội thất quán cà phê bình dân- Diện tích 50m2

Thiết kế, thi công nội thất quán cà phê bình dân- Diện tích 50m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 50 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 50 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 0 đ
Thiết kế và thi công nội thất cà phê Erato Coffee- Bắc Giang-Diện tích 45m2

Thiết kế và thi công nội thất cà phê Erato Coffee- Bắc Giang-Diện tích 45m2

Lĩnh vực Cửa hàng rượu- sâm linh chi
Tỉnh/TP Bắc Giang
Diện tích 45 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Cửa hàng rượu- sâm linh chi
Tỉnh/TP Bắc Giang
Diện tích 45 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 0 đ
Thiết kế và thi công cửa hàng nội thất quán cà phê phong cách landscape- Hải Phòng-Diện tích 150m2

Thiết kế và thi công cửa hàng nội thất quán cà phê phong cách landscape- Hải Phòng-Diện tích 150m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 150 m2
Phong cách Luxury
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 150 m2
Phong cách 1 Luxury
Số tiền 0 đ
Thiết kế và thi công nội thất cửa hàng phở Lý Quốc Sư - Chị Loan - Diện tích 275m2

Thiết kế và thi công nội thất cửa hàng phở Lý Quốc Sư - Chị Loan - Diện tích 275m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 275 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 275 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 0 đ
Thiết kế và thi công nội thất quán trà sữa Royal tea anh Nam diện tích 93m2

Thiết kế và thi công nội thất quán trà sữa Royal tea anh Nam diện tích 93m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 93 m2
Phong cách Industry
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 93 m2
Phong cách 1 Industry
Số tiền 0 đ
Thiết kế và thi công quán ăn nhanh Yoshinoya Nhật Bản ở HongKong 150m2

Thiết kế và thi công quán ăn nhanh Yoshinoya Nhật Bản ở HongKong 150m2

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 150 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 0 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 150 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 0 đ
 Trang:    1  2 

Quán Cafe, Trà Sữa

Hỗ trợ trực tuyến

Dự án bàn giao

Ý kiến khách hàng

Thiết kế shop

Trả góp

Báo giá theo mẫu