Tiếng Việt
Hotline:
0916108833
Địa chỉ:
164 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Tìm kiếm:
Tìm kiếm
Miễn phí thiết kế nếu nếu thi công

Quán cafe, trà sữa bằng thép tiền chế

Thi công xây dựng quán cà phê, trà sữa từ nhà thép tiền chế nhanh- Rẻ trên toàn quốc
Noithatshop thiết kế kiến trúc, thiêt kế nội thất, thi công xây dựng trọn gói nhà thép tiền chế trên toàn quốc để mở quán cà phê, trà sữa
Thi công xây dựng quán cà phê, trà sữa từ nhà thép tiền chế nhanh- Rẻ trên toàn quốc

Noithatshop thiết kế kiến trúc, thiêt kế nội thất, thi công xây dựng trọn gói nhà thép tiền chế trên toàn quốc để mở quán cà phê, trà sữa, giá thi công quán cafe khung thép,quán cà phê khung thép tiền chế,thiết kế quán cafe bằng khung thép,quán cafe bằng thép tiền chế,thiết kế quán cafe thép tiền chế,nhà tiền chế quán cafe
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 054

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 054

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Quảng Ninh
Diện tích 75 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 135,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Quảng Ninh
Diện tích 75 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 135,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 053

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 053

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 275 m2
Phong cách Vintage
Số tiền 440,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 275 m2
Phong cách 1 Vintage
Số tiền 440,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 052

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 052

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nam
Diện tích 105 m2
Phong cách Á Đông
Số tiền 178,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nam
Diện tích 105 m2
Phong cách 1 Á Đông
Số tiền 178,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 051

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 051

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Phú Yên
Diện tích 155 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 257,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Phú Yên
Diện tích 155 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 257,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 050

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 050

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 150 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 180,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 150 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 180,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 049

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 049

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 208,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 208,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 048

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 048

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Đồng Tháp
Diện tích 65 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 117,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Đồng Tháp
Diện tích 65 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 117,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 047

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 047

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 78 m2
Phong cách Á Đông
Số tiền 93,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 78 m2
Phong cách 1 Á Đông
Số tiền 93,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 046

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 046

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 195 m2
Phong cách Hiện đại
Số tiền 380,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 195 m2
Phong cách 1 Hiện đại
Số tiền 380,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 045

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 045

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Tây Ninh
Diện tích 150 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 255,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Tây Ninh
Diện tích 150 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 255,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 044

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 044

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Quảng Nam
Diện tích 105 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 126,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Quảng Nam
Diện tích 105 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 126,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 043

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 043

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
Phong cách Phong cách tối giản
Số tiền 120,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
Phong cách 1 Phong cách tối giản
Số tiền 120,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 042

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 042

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 92 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 128,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 92 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 128,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 041

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 041

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Kiên Giang
Diện tích 125 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 237,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Kiên Giang
Diện tích 125 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 237,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 040

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 040

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Thái Nguyên
Diện tích 270 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 430,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Thái Nguyên
Diện tích 270 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 430,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 039

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 039

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 126,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 126,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 038

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 038

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 55 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 88,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 55 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 88,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 037

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 037

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hòa Bình
Diện tích 75 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 130,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hòa Bình
Diện tích 75 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 130,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 036

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 036

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 180 m2
Phong cách Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 336,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hà Nội
Diện tích 180 m2
Phong cách 1 Tinh tế nhẹ nhàng
Số tiền 336,000,000 đ
Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 035

Thiết kế và thi công quán tiền chế cà phê MT 035

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 250 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 375,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Bắc Ninh
Diện tích 250 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 375,000,000 đ
Thiết kế thi công Cabene Coffee

Thiết kế thi công Cabene Coffee

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Sơn La
Diện tích 70 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 112,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Sơn La
Diện tích 70 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 112,000,000 đ
Thiết kế thi công quán Nắng Coffee - Phong cách tiền chế

Thiết kế thi công quán Nắng Coffee - Phong cách tiền chế

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 50 m2
Phong cách Trẻ trung
Số tiền 80,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP Hải Phòng
Diện tích 50 m2
Phong cách 1 Trẻ trung
Số tiền 80,000,000 đ
Không gian ngoài quán cafe EDEN

Không gian ngoài quán cafe EDEN

Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
Phong cách Châu Âu
Số tiền 192,000,000 đ
Lĩnh vực Công sở
Tỉnh/TP TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
Phong cách 1 Châu Âu
Số tiền 192,000,000 đ